هیدروتریتینگ

از اواسط دهه 1990، روغن پایه های با کیفیت بالا در آمریکا تولید گردید که با استفاده از هیدروژن در فشار و دمای بالا تولید شده است .

امروزه مشخصات فیزیکی و شیمیایی روغن موتور ها بسوی کاهش مصرف سوخت پایین تر و کاهش آلودگی محیط زیست می رود .

لازم است تا روغن پایه از کیفیت بالای برخوردار باشد و از استاندارد بالاتری برخوردار باشد .

برای بازیافت روغن و جدا کردن هیدروکربنها و افزودنی های روغن موتور از تکنولوژی پیشرفته شیمی برای بازیافت روغن پایه استفاده میشود.

تکنولوژی هیدروتریتینگ یکی از روشهای موثر در حذف ناخالصی ها از قبیل گوگرد ، نیتروژن ، فلزات و آروماتیک است .

باتوجه به تصفیه و آسفالت گیری روغن با TFE روغن  هنوز هم حاوی مقادیر زیادی گوگرد و عناصر دیگر است و  این محصول هنوز مناسب تولید روغن موتور نیست .

فرآیند  کامل MTSP با بهرگیری از تکنولوژی Hydrotreating که منجر به حذف گوگرد و آروماتیک های اشباع و هیدروکربن های غیر اشباع روغن میشود .

محصول تولید شده با این تکنولوژی در گروه دوم API قرار میگیرد.

روش  MTSP فناوری TFE/Hydrotreating  شناخته می شود، ترکیبی از تبخیر در خلاء و هیدروژنه کردن برای از بین بردن بسیاری از مواد آلوده کننده  در روغن استفاده می شود.

 

گام های اساسی از روش عبارتند از:

1. تقطیر اتمسفری: شامل از بین بردن آب و هیدروکربن ها است.

2. تقطیر در خلاء: محصول مختلف بدست می آید، دما از 250 درجه سانتی گراد تجاوز نمی کند

3. هیدروژناسیون را به  محصول اصلی  تقطیر خلاء  در راکتور مخصوص اضافه میشود. هیدروژنه کردن برای از بین بردن ترکیبات گوگرد، نیتروژن و اکسیژن است. همچنین استفاده می شود برای بهبود رنگ و بوی روغن.

4. تفکیک : در این مرحله روغن پایه به گرید های با ویسکوزیته مختلف تفکیک میشود  

ضایعات تولید شده در مرحله  تبخیر لازیه نازک حاوی مواد افزودنی، آسفالت با محصولات، محصولات اکسید شده و سایر ناخالصی ها که دارای ارزش اقتصادی است. 

 

 

 
© all right reserved for Green Persians Group (MTSP) designed by :navidiranian

Main Menu